Římskokatolická farnost Spálené Poříčí

 

Aktuální program bohoslužeb 

P. Janusz Romaňski, mob.: 00420 604 190 087

e-mail: janusz.r@seznam.cz, www.sppo.farnost.cz

……………………………………………………………………………………………………….

2.NEDĚLE POSTNÍ 28.2.2021

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 8:30

NOVÉ MITROVICE 10:30

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 15:00 – KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

--------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ PO 2.NEDĚLÍ POSTNÍ 1.3.2021

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 7:00

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 15:00 – KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

------------------------------------------------------ --------------------------------

ÚTERÝ PO 2. NEDĚLÍ POSTNÍ 2.3.2021

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 7:00

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 15:00 – KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

----------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA PO 2. NEDĚLÍ POSTNÍ 3.3.2021

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 15:00 – KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

TĚNOVICE 17:00 - MŠE SV.

--------- ------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 4.3.2021

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 15:00 – KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉ MITROVICE 17:00 – MŠE SV. A KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

----------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK PO 2. NEDĚLE POSTNÍ 5.3.2021

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 15:00 – KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

16:30 – KŘÍŽOVA CESTA A MŠE SV. A LITANIE K NSPJ

19:00 – ADORACE 20:00 - RŮŽENEC

------------------------------------------------------------------------------------------

SOBOTA PO 2. NEDĚLE POSTNÍ - EXERCICIE Z PATEREM PAVLEM FOŘTEM 6.3.2021

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 15:00 – ADORACE - KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ – SVÁTOST SMÍŘENÍ

16:30 – RŮŽENEC A MŠE SV.

--------------------- --------------------------------------------------------------------

3. NEDĚLE POSTNÍ – EXERCICIE Z P. PAVLEM FOŘTEM 7.3.2021

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 8:30

NOVÉ MITROVICE 10:30

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 15:00 – KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Biblický citát na dnešní den
Kdo se povyšuje, bude ponížen. (Mt 23,12)

  

Farní kostel sv. Mikuláše - farnost Spálené Poříčí  

Farní kostel sv.Mikuláše ve Spáleném Poříčí

 
Téma týdne
Světlo do všedního dne

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel - žádný bělič na světě by ho nedovedl tak vybílit. Mk 9,2-3

27. 2. 2021, OVA

Máme za sebou první týden postní doby. Doby nepříliš populární, která ale přesto pro nás může být darem. Známe to každý: pokud si předem nepíchneme prstem do kalendáře, jasně si nevymezíme na něco čas, všednodenní „operativa“, starosti i radosti náš čas nepozorovaně vyplní.

Postní doba je takovým přesně vymezeným časem pro nás. Mimořádným časem pro nové osobní setkání s Bohem. Časem, kdy nás Bůh zve k sobě. Nejde v něm o bilanci našich výkonů a nasazení. Postní doba nás zve, abychom osvobozeni od balastu našeho života spočinuli u Otce. Jeho blízkost  nás proměňuje - narovnává, pozvedá, posiluje, přináší pokoj, ztišení...

A text evangelia této neděle nás k tomu přímo pobízí. Uprostřed našeho konkrétního života – naší práce, starostí i radostí, snažení, strachu, skepse, bolesti, únavy a vyčerpání... nás Ježíš stejně jako Petra, Jakuba a Jana zve, abychom s ním vyšli na horu a pohlédli na svůj život s odstupem.

Rozhodování ani cesta nebývají vždy snadné. Někdy to jde ztuha, přeci jen Pán nás zve „na horu" a ta zemská tíže...:)    Takovým „výstupem na horu“ může například být, když si člověk ráno přivstane na modlitbu, večer dřív vstane od televize, nebo ji vůbec nezapne, místo nadávání složí svou blbou náladu před Pánem... apod. 

„Na hoře“ - v prostoru ticha se nám pak nabízí obraz Ježíše naplněného světlem, Boží přítomností. Není to nějaký vzdálený, nedosažitelný Bůh slávy, odtržený od reality našeho života. Je to tentýž Ježíš, který vstoupil do našeho světa, do naší reality . Jeho oslnivá záře ukazuje, že žádná temnota ani smrt nemá poslední slovo a že i ony budou nakonec proměněny. 

Nechme se pozvat „na horu" a postavme si před oči obraz Ježíše plného světla.  Nechme, aby jeho záře pronikla do těžkostí našeho života, do naší bolesti, slabostí, selhání, zoufalství, strachu a nakonec i do naší smrti.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
 
Nahoru