Římskokatolická farnost Spálené Poříčí

 

Aktuální program bohoslužeb 

P. Janusz Romaňski, mob.: 00420 604 190 087

e-mail: janusz.r@seznam.cz, www.sppo.farnost.cz

-----------------------------------------------------------------------------

XVI NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21.7.2019

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 8:30

NOVÉ MITROVICE 10:30

----------------------------------------------------------------------------- 

PONDĚLÍ - SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY 22.7.2019

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 18:00

----------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ - SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY 23.7.2019

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 18:00

----------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 24.7.2019

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 18:00

----------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK - SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA 25.7.2019

DOŽICE 18:00

----------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK - SVÁTEK SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE 26.7.2019

SPÁLENÉ POŘÍČÍ 17:00

20:00 – 21:30 – ADORACE V KOSTELE

---------------------------------------------------------------------------------

SOBOTA - PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ 27.7.2019

RADOŠICE 10:00 – POUT´ SV. ANNA

TĚNOVICE 18:00

----------------------------------------------------------------------------------

XVII NEDĚLE V MEZIDOBÍ 28.7.2019

SPÁLENÉ POŘÍČÍ    8:30

NOVÉ MITROVICE 10:30

 

Aktuality a nové články

Biblický citát na dnešní den
Zůstaňte ve mně. (Jan 15,4)

  

Farní kostel sv. Mikuláše - farnost Spálené Poříčí  

Farní kostel sv.Mikuláše ve Spáleném Poříčí

 
Téma týdne
Když se nemožné stává možným
Abrahám sedí před stanem a tu se objeví tři poslové a oznámí mu, že jeho manželka Sára počne syna. Jeho manželka Sára se však jen směje. V tomto pokročilém věku? TO JE NEMOŽNÉ!
20. 7. 2019, BF

Abrahám sedí u vstupu do svého stanu a v tom se před ním objeví tři poslové, kteří mu poté, co je pohostí, řeknou, že jeho manželka Sára počne syna.

Abrahám na tuto zprávu čekal mnoho let a nyní vytoužené zaslíbení konečně přišlo. Jeho manželka Sára se však jen směje. Otěhotnět? V tomto pokročilém věku? TO JE NEMOŽNÉ!

Zamýšlím se nad tím, jak často toto zvolání zaznívá v našich životech. Jak často nás tato věta napadne…

Bůh k nám promlouvá nejrůznějšími způsoby. Třeba se nám v cestě objeví někdo, kdo nám má předat určitou zprávu, jindy slyšíme silný vnitřní hlas nebo nás něco oslovuje při modlitbě. Může jít o věci „velké“, ale i každodenní, které se zdají být méně důležité a my je máme tendence ignorovat.

„Odpusť.“

„Jednej s lidmi laskavě.“

„Pomodli se za blízkého člověka.“

„Věnuj svůj čas dětem.“

„Nezahazuj nenarozený život.“

„Postarej se o své nemohoucí rodiče.“ ...

Jak bude náš život vypadat, když budeme k Božímu hlasu hluší nebo se rozhodneme stále tvrdit, že to není možné, protože…? Každý máme mnoho vlastních důvodů. A jak bude vypadat, když připustíme, že Boží všemohoucnost nemá žádné meze a je jen na nás, zda uvěříme a přijmeme do svého života nový postoj k Božímu slovu? ANO, JE TO MOŽNÉ. (Ale někdy třeba jiné a jinak, než jsme si představovali a očekávali.)

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
 
Nahoru