Nové Mitrovice - kostel sv.Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého - farnost Spálené Poříčí

 

V roce 1722 nechala hraběnka ze spálenopoříčského panství Anna Polyxena vystavět osmibokou kapli, která byla 1726 zasvětsena sv. Janu Nepomuckému. Architektonický návrh zřejmě provedl Jan B. Santini. Kostel vznikl pozdější přestavbou. K původnímů cetrálnímu kněžišti byla přistavěna obdélná loď s hranolovou věží při západní straně kostela. Kněžiště je zaklenuto osmibokou kopulí s lucernou. Nad havním vstupem je kamenný portál s aliančním znakem Vratislavů z Mitrovic. Původně byl kostel pod správou farnosti Čížkov do postavení nedaleké fary v roce 1747. Když prodala panství Anna Polyxena, správovala kostel Metropolitní kapitula sv. Víta v Praze. V prosinci 2017 byl znovu instalován restaurovaný barokní obraz sv. Jana Nepomuckého na hlavní oltář. Světec se narodil v nedalekém Nepomuku kolem roku 1345, jako syn soudce. Více o životě sv. Jana Nepomuckého … http://catholica.cz/index.php?id=2382

Bohuslužby jsou v místním kostele pravidelně každou neděli.

 

zdroje: http://www.novemitrovice.cz/informace-o-obci/historie/

 
 
Nahoru