Těnovice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - farnost Spálené Poříčí

 

V Těnovicích byl farní kostel již počátkem 14. stol. Byl postaven ve slohu cisterciácké gotiky a prvně se připomíná v registrech papežských desátků r. 1352.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní stavba gotického původu, z níž se v původní podobě zachoval pětiboce uzavřený presbytář. Stavba byla částečně zbarokizována koncem 17. stol. Při této úpravě byla přistavěna věž  a kaple při severní stěně lodi. Do věže byly zavěšeny zvony, které byly dříve umístěny v dřevěné zvonici poblíž fary. V r. 1777 tehdejší kaplan Jakub Březina sestavil a instaloval věžní hodiny. V r. 1780 byl na zdi v průchozím podvěží vymalován obraz Nanebevzetí Panny Marie. V 19. stol. byl kostel opraven a vyzdoben.  Presbytář má v šikmých stěnách okna s kružbami. V zadní stěně je zazděné okno. Klenba presbytáře je žebrová a skládá se ze dvou polí. Její svorníky jsou hladké. Konzoly mají podobu různotvárných lidských hlav. V severní stěně presbytáře je obdélníkový sanktuář, výklenek nahoře ozdobený trojúhelníkovým, v kameni tesaným štítkem, na hranách posázeným lupeny a vyplněným hrotitým trojlistem. Mimo to jsou do severní zdi vsazeny vedle sebe dva náhrobní kameny se znaky a nápisy. K severní straně presbytáře přiléhá sakristie. Hlavní oltář je novorenesanční, obraz Nanebevzetí Panny Marie maloval malíř Zikmund Rudl. Kazatelna je rovněž novorenesanční s deskovými obrazy evangelistů ze 17. stol.  Loď kostela je obdélníková s rovným stropem. V bocích má po dvou polokruhově zaklenutých oknech. V severní zdi lodi je zazděný gotický vchod. K severnímu boku lodi přiléhá klenutá pětiboká kaple, otevřená do lodi. V průčelí kostela je věž s jehlancovou střechou. Přízemí věže je otevřeno na způsob předsíně a v něm je proti vchodu výše zmíněný obraz z r. 1780.


Poutě se zde konají u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. 

Zdroj:

https://www.hrady.cz/index.php?OID=12944&PARAM=11&tid=44472&pos=450 

 

 

 

 
 
Nahoru